RHH Nyheter‎ > ‎

HVORDAN NÅ SINE MÅL?

lagt inn 24. sep. 2017, 12:02 av Marianne Roegeberg

13 september hadde vi i samarbeid med ROS besøk av foredragsholder Frank Pedersen, daglig leder og sportsjef i Lambertseter Svømmeklubb.

Han holdt et engasjerende 90 minutters innlegg om hvordan man når sine mål og at kommunikasjon er en kunstart. Veldig interessant å ha en blant gruppe med spillere, foreldre, trenere og styret tilstede der alle fikk litt ros og ris underveis.

Her er en påstand vi startet med:  
Vi hører 50%  av det som blir sagt
Vi forstår 50% av det (25%)
Vi tror på 50% av det (12,5%)
Vi husker 50% av det (6,25%)
Vi bruker 50% av det (3,125%)

Hva avgjør om du når dine mål og drømmer?
Miljø = vekstvilkår  - omgivelser  - treningskultur – prestasjonskultur.
Genetiske forhold som medfødte egenskaper.

Den viktigste oppgave er å bli enig om hvilke tiltak som må gjennomføres for at man skal nå sine, laget og klubben sine mål.
Det er mange som ønsker og drømmer, men man vil ikke nok! Det å lykkes krever anstrengelser, hardt arbeid, tålmodighet over tid – de fleste blir utålmodige og trett før de når målet og dermed lykkes man ikke.  
Energi er en avgjørende kompetanse. Det handler om å trene, spise og sove når det er natt, skru av sin indre stemme og lytte til det som blir sagt. 

Det er ingen aktive som blir «slitne» av fysiskaktivitet, det er passivitet, tv, pc og mobilen, dårlig søvn og mat som stjeler dine kjefter.

Når vi stiller krav til våres omgivelser må vi forvente at omgivelsene stiller krav til oss. Du kan ikke forlange mer av laget, treneren, klubben enn det du selv bidrar med, og når du klager må du komme med en bedre løsning. 

God coaching handler om å gi utfordringer,  ta vanskelige avgjørelser og valg, samtidig med å håndtere reaksjonene på disse valgene. 
Man bør alltid spørre seg «Vil vi det samme»? Metode, prioriteringer, tiltak, handlinger, filosofi og enighet bringer oss sammen.

Uenighet bringer oss videre og da må vi kunne snakke åpent om uenigheten!    
Det er alltid klubben først  - så laget – så den enkelte spiller.
Comments