RHH Nyheter‎ > ‎

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i RHH

lagt inn 9. mar. 2016, 03:10 av Anja P   [ oppdatert 9. mar. 2016, 03:12 ]
Til medlemmer i Røyken og Hurum håndballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 23.02.2016
Årsmøtet avholdes den 15.03.2016 kl.1900 i ROS Arena

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
  10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Vedlegg til sakslista (publiseres fortløpende under saksdokumenter):
- Styrets forslag til forretningsorden
- Regnskap med revisors beretning
- Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
- Styrets forslag til medlemskontingent 
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til organisasjonsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i RHH

Saksdokumenter

Viser 8 filer fra side Årsmøte 2016.

Comments