RHH Nyheter‎ > ‎

Verdiarbeid i praksis, oppsummering fra samlingen 7.februar 2015

lagt inn 9. mar. 2015, 12:13 av Anja P   [ oppdatert 9. mar. 2015, 13:34 ]

Spillerrepresentanter, lagledere, trener og styremedlemmer i RHH var samlet 7.februar til et dagseminar for å jobbe med klubbens verdier. I løpet av seminaret kom deltagerne fram til at følgende fire verdier skal representerer vår håndballklubb:


Vi takker Bente Aksens for god forberedelse og at hun loset oss gjennom dagsseminaret i ROS arena.

Utdrag fra oppsummeringen:

Etter en innføring i hva verdier betyr og hvordan det kan brukes som ledetråd i virksomheten, jobbet gruppen frem sine kjerneverdier.

Først satte man seg for seg selv og tenkte ut hvilke verdier/kjennetegn ved klubben som var viktig, deretter gikk man to og to sammen – før man dannet grupper på fire.  Mellom hver endring av gruppestørrelse, måtte man enes om fire verdier. En fra gruppen presenterte så verdiene for de andre deltagerne, og de ble deretter skrevet ned på flippover.  Enkelte av verdiene var valgt fra flere grupper, så som respekt og glede.

Når alle verdiene var satt ned og presentert, fikk hver deltager 7 poeng som kunne fordeles slik de ville for å prioritere verdiene. De med flest poeng ble stående som valgte verdier.


Vel så viktig å merke seg er hvordan verdiene defineres:

Glede - for alle, lov å ha det gøy, motivere, takhøyde, bidra til sosialt miljø, VISE at det er gøy.

Inkluderende – for alle, føle seg som en del av gruppen, bli hørt, medmenneskelig, toleranse.

Respekt – for hverandre, trenere, seg selv, dommere, ledere. Være profesjonelle, respektere avgjørelser som blir fattet.

Engasjement – innsatsvilje, rom for feil, tilgivelse

Vi som medlemmer av RHH: spillere, trenere, lagledere og styret, forplikter oss til at de nedfelte kjerneverdiene skal gjenspeile våre handlinger og holdninger. De skal legges til grunn i alle beslutningsprosesser og samhandling.


Røyken og Hurum håndballklubb

Styret

Ċ
Anja P,
9. mar. 2015, 12:13
Comments