Årsmøte 2011

Sætrehallen torsdag 1.desember kl.1900

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding og gruppeårsmeldinger.

5. Regnskap per 27.nov 2011, vedta budsjett 2011. 

6. Innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent 2012

8. Organisasjonsplan 2012

9. Valg:
a) Leder 
b) Nestleder
c) Styremedlemmer og varamedlem
d) Revisorer
e) Valgkomite leder og 2 medlemmer, 1 varamedlem
f) Representanter til ting og organisasjoner RHH er tilsluttet (hvilke?)

Vedlegg:
Stiftelsesprotokoll med vedtekter
Årsmelding
Regnskap per 27.nov og budsjett 2011
Innkommet forslag kontingenter
Forslag til organisasjonsplanĊ
Anja P,
26. nov. 2011, 12:30
Ċ
Anja P,
26. nov. 2011, 12:39
Comments