Arkiverte sider‎ > ‎

Økonomi 2011/12

Våre viktigste inntektskilder er treningsavgift fra spillere, billettsalg og dugnader. Vi satser i tillegg på salg av draktreklame og sponsorinntekter, men budsjettet det første året er ikke basert på dette.

Treningsavgift, dugnader og billettsalg går til dekning av:
  • Trenerutgifter, halleie, dommerutgifter
  • Påmeldingsavgift Region-serie, Sør-Norge serie, Sør-Norge cup.
  • Egenandel spillerutvikling i regionen.
  • Felles utstyr til laget og klubben, inkl. draktoverdeler

Det vil bli innkrevd egenandeler for andre større aktiviteter, slik som Bring- og Spar-satsning.

Kontaktadresse regnskap/medlemsregister: kasse@rhh.no

Kontonr: 1503.21.74016


Treningsavgifter sesongen 2011/12:
 Avd tren./uke      avgift
 J96/95  2  1900
 J96/95  3  2100
 J94  3  2100
 Damer  3  2300
 G96/95  3  2100
 Herrer  2  1600

Treningsavgift del 1 er sendt ut i juni 2011
Egenandel Bring sendes ut august 2011
Treningsavgift del 2 sendes ut i januar 2012

Kontonummer:
Navn Kontonr   Ansvarlig
Hoved  1503.21.74016 Anja Prestvik
Damer  1503.23.75917 Terje Baltzersen
Bring  1503.23.47794 Rune Ludviksen
J96  1503.23.75925 Tore Morten Olsen
J97  1503.29.20230
Svein Hoff 
Spar  1503.29.20257 Kathy Lie
Vet-NM  9775.21.02663 Nina Indrelid

 

Comments