Økonomi

Forpliktelser for aktiv spiller/foresatt i klubben:
  • betale medlemskontingent
  • betale treningsavgift ved starten av hvert halvår
  • sørge for at tildelte vakter på hjemmearrangement blir dekket opp
  • betale lisens til NHF før første kamp hver sesong

Treningsavgift og pålagte vakter dekker normalt:
  • Trenerutgifter, halleie, dommerutgifter
  • Påmeldingsavgift Region-serie, Sør-Norge serie, Sør-Norge cup.
  • Ordinær egenandel spillerutvikling i regionen.
  • Spillertrøye (shorts, overtrekksdress, klister mm. dekkes hver enkelt spiller)
  • Felles utstyr til laget og klubben
Det vil bli innkrevd egenandeler for andre større aktiviteter, slik som Bring- og Lerøyserie-satsning.  

For mer informasjon se Klubbhåndboken.
 
Kontaktadresse regnskap/medlemsregister: kasse@rhh.no

Kontonr: 15032174016

Medlemskap per kalenderår: 
kr 250 for enkeltmedlem
kr 500 for familie

Treningsavgift per halvår som vedtatt på styremøte 21.02.2017 og gjelder for sesongen 17/18:
 Avd tren./uke avgift
 J15  3  3000
 J16  3  3000
 J18/K03/K04 3 3000
 K05  1  1500
 Veteran  1  1500*
*) For hele sesongen

Høstsesong 1.august -31.desember 
Vårsesong 1.januar-30.juni

Kontonummer/lagskasser:
Navn Kontonr   Ansvarlig
Hoved  1503.21.74016 Lena Johansen
K03/J18 1503.29.20230Lena Johansen
J00 1503.62.51384Linda Selnes
J01     1503.62.51376  Hilde Aunet
K05 1503.29.20257Susanne M. Myrbo

 

Undersider (1): Medlemskontingent
Comments