KLUBBHÅNDBOK

I dette dokumentet finner du informasjon om klubben, våre verdier, visjoner og hovedmål.
Dette skal være en guide for våre medlemmer, både spillere, lagledere, trenere, dommere, foreldre og styret. Det forventes at alle har kjennskap til hva som står i klubbhåndboken, den blir oppdatert fortløpende og evt. feil og mangler rapporteres til styret.

ĉ
Marianne Roegeberg,
21. jul. 2017, 05:35
Comments